Furry Friends klimatansvar - 100% klimatkompenserat hundfoder

Välkommen tillbaka!

Logga in med din mailadress som användarnamn för att göra ändringar i din prenumeration.

Logga in med Facebook
eller

Vårt klimatansvar

Om världen ska kunna nå det globala klimatmålet att begränsa uppvärmningen till under två grader behöver vi både minska utsläppen av klimatgaser till atmosfären drastiskt. Därför har vi tagit fram ett av världens första klimatkompenserade hundfoder. Genom att erbjuda klimatkompenserade produkter tar vi ansvar över utsläppen från vår produkt.

Vi jobbar kontinurerligt och målmedvetet med att minska vår klimatpåverkan och klimatkompensera för den påverkan vi har. Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen.

Vårt arbete för att klimatkompensera består av tre delar

Vi analyserar utsläppen.
Vi beräknar och analyserar utsläppen från uppfödningen av djuren till transporter. Vi inkluderar också samtliga företagsresor kontorsytor. 

Vi minskar utsläppen.
Vi går kontinuerligt igenom våra produkters utsläpp av klimatgaser och nya åtgärder tillkommer hela tiden.

Vi klimatkompenserar.
Vi klimatkompenserar genom att bevara och plantera träd. Träd binder och lagrar koldioxid och är därmed viktiga för klimatet.

Vad är klimatkompensation?
Klimatkompensation innebär att den mängd utsläpp av växthusgaser som man inte lyckats reducera genom hushållning av resurser, kompenseras genom köp av utsläppskrediter i certifierade och tredjepartsgranskade projekt. Projekten kan exempelvis innebära framställning av förnybar energi, energieffektivisering, eller återplantering och bevarande av skog.